top of page

הגישה החינוכית

רשת גני שקד הינה רשת גנים מחבקת, תומכת, פעילה ותוססת

forms.jpg
articles.jpg
04.01.11_012_Small.jpg
04.01.11_052_Small.jpg
14.11_022_Small.jpg

ניסים חיים מקים רשת גני שקדראשון לציון, נסע לפני כעשור לרג'יו אמיליה, אשר בצפון איטליה, כדי להכיר וללמוד את הגישה החינוכית. כששב ארצה החל ליישם אותה בגן שהקים בראשון לציון.

אחת ממובילות הגישה בארץ ליוותה את הגן בתחילת דרכו והדריכה את הצוות. 

בגני שקד בראשון לציון מתחנכים בהנאה תינוקות, פעוטות וילדים בגילאי - חצי שנה עד 4.5 שנים.

רשת גני שקד פועלת על פי תפיסה חינוכית, לפיה איכות חינוכית נוצרת כתוצאה ממערכות היחסים בין השותפים במסגרת -

הילד, המחנך וההורה, ותוך שימת דגש על פיתוח המודעות החינוכית של צוות הגן. תפיסה זו משלבת 2 גישות חינוכיות:

גישת רג'יו אמיליה, שפותחה ע"י לוריס מלגוצי, וגישתו של יאנוש קורצ'אק. ההדדיות והשותפות יחד עם הבחינה העצמית

וההתפתחות המקצועית של המחנכים - הם הבסיס לעשייה החינוכית המקצועית בגני שקד.

בגני שקד מתייחסים ברצינות רבה לנקודת הראות של הילד ורואים בו שותף תורם ידע. בהתאם לכך, צוות הגן מאפשר לכל ילד

להעלות סוגיות, ותומך בפיתוח הכישורים של הילדים למציאת פתרונות לבעיות שונות. האינטראקציה עם הילד באה ממקום של

ענווה, ממנו נובעת היכולת להקשיב, ומכאן מתפתחת השותפות בתהליכי למידה – הוראה.

בגני שקד אנו מאמינים שגן ילדים מהווה גורם משמעותי בהתפתחות הילד ובעיצוב אישיותו, ולכן אנו עושים את מלאכתנו

במלוא הרצינות והאחריות. התוצאה היא: איכות חינוכית ייחודית.

bottom of page